Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

Mała ty się rozpadasz jak przemoknięte książki
Chciałem cię wczoraj
Chwycić w ramiona
Rozleciałaś mi się pod palcami
Kochanie ty się poskładaj już i tak jest ciebie za mało

May 10 2014

xxzxcuzx
0723 6a2c
Reposted frombeginagain beginagain viaxcocainex xcocainex

May 08 2014

xxzxcuzx
pomyślałam "to zbyt głupie, nie zrobisz tego" i wtedy właśnie zrozumiałam, że to zrobię.
Reposted frombrianmay brianmay viaacetylo acetylo
xxzxcuzx
1390 2b03 500
świetlicki.

May 03 2014

xxzxcuzx
6005 8cfe
Listy schizofreniczki Emmy Hauck do męża składają się z dziesiątków powtórzeń zwrotu „Herzensschatzi komm” („kochanie, przyjdź”) lub tylko „komm komm komm” („przyjdź przyjdź przyjdź”)
Reposted fromkotpsot kotpsot viasuzannekhaleen suzannekhaleen
5617 bf03 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialubiepuste lubiepuste
xxzxcuzx
6626 3755
Reposted fromprettyboys prettyboys vialubiepuste lubiepuste

April 30 2014

xxzxcuzx


-Oj, bo Ty jesteś za bardzo chamska. Za często.

-...spierdalaj.

— z Katią w 126, kiedy słońce jebało po oczach
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

April 15 2014

xxzxcuzx
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki"
Reposted fromaccidientte accidientte vianayantara nayantara

April 06 2014

xxzxcuzx
Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno...
— Leopold Staff, deszcz jesienny
Reposted fromvesania vesania viapoezja poezja
xxzxcuzx

March 27 2014

xxzxcuzx
nie.nieee...to tylko senny koszmar, otworzę powieki i zniknie na wieki.
i te chwile niepewności. strach. tak? nie? a jeśli wcale tego nie odrzucam? 
no pięknie.
Reposted bynayantara nayantara

March 18 2014

xxzxcuzx
Potrafiliście siedzieć przez dziesięć godzin, patrzeć na siebie i w pewnym momencie bez słów, pomiędzy wami, w powietrzu pojawiały się piktogramy, obrazki, od zdań, które chcieliście sobie powiedzieć puchł język. Rysowaliście waszą rozmowę palcami w powietrzu. Niektórzy ludzie nie mają tego nawet po kwasie.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
xxzxcuzx
Jestem układem szkieletowym, pokarmowym, nerwowym, oddechowym, dokrewnym. Układem odpornościowym, krwionośnym i krwiotwórczym. Jestem narządami zmysłu. Jestem 63 % skupiskiem tlenu, 19% węglem z domieszką miliona pierwiastków chemicznych. Jestem milionem komórek, narządów, gruczołów. Jestem prawą i lewą komorą mięśnia sercowego. Jestem milionem żył i tętnic. Jestem erytrocytem, leukocytem i trombocytem. Jestem 36,6. Jestem dłuuugą historią chorób. Jestem tablicą Mendelejewa. Jestem ręką, nogą, ustami i oczami. Jestem grupą krwi i odczynnikiem plus. Jestem skupiskiem wszelkich witamin, minerałów, a nawet używek. Jestem 165, gdy wstaję rano i 163, gdy zasypiam. Jestem skupiskiem liczb, kształtów i kolorów. Jestem metryką 06-08-..., numerem PESEL, gadu gadu i telefonu. Jestem jednym imieniem i nazwiskiem. Jestem córką, siostrą, przyjaciółką, koleżanką, znajomą, nieznajomą.Jestem kobietą. Jestem tylko człowiekiem i cały czas popełniam błędy. Nie czuję się jakoś istotna dla świata. Nie czuję się jakoś ogólnie istotna.
Proszę weźcie mnie, ja już siebie nie chcę.
Reposted fromshittykittyv shittykittyv vianayantara nayantara
xxzxcuzx
6170 2f0b
Reposted fromwonderwoman wonderwoman

November 12 2013

8598 ebf5
Reposted fromgoniewicz goniewicz viadesperateee desperateee

November 11 2013

xxzxcuzx
7916 b947
Reposted fromflesz flesz vialubiepuste lubiepuste

November 05 2013

xxzxcuzx
Jakże nisko upadają wielcy.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
9067 424f 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaCarpeDiem16 CarpeDiem16

October 14 2013

xxzxcuzx
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl